Bærekraft og samfunnsansvar i Betala

Betala leveres av IT-selskapet Advania, og i Advania brenner vi for faktabasert bærekraft. Her ser du hvordan vi jobber for å levere produkter og tjenester som gir lavere utslipp og energibruk, og som er mer etiske og transparente.

Krav til leverandører og partnere

Våre retningslinjer gir en tydelig forventning om at leverandører og partnere skal vise samme systematiske tilnærming til å oppfylle prinsippene til FNs Global Compact og Etisk Handel. Vi gjennomfører jevnlige kontroller av våre leverandører for å sikre at de oppfyller kravene, og vi gir informasjon om resultatene i vår årlige bærekraftrapport.

Trygg arbeidsplass

I Advania etterstreber vi å være en arbeidsplass hvor alle ansatte skal føle at de jobber i et trygt og godt arbeidsmiljø, uten risiko for diskriminering eller trakassering. Alle ansatte gjennomgår regelmessig opplæring i våre retningslinjer, og vi har en ekstern kanal for varslingssaker der både ansatte og eksterne parter kan melde fra anonymt. Vi har et uttalt mål om at det skal være minimum 30 % kvinner i hvert lokale lederteam innen 2025 (dette er ikke lett i vår bransje!).

Retningslinjer

 • Bærekraft
 • Compliance
 • Etiske retningslinjer for leverandører
 • Åpenhetsloven
 • Code of Conduct for alle ansatte

Styringssystemer

 • Miljø – ISO 14001
 • Kvalitet – ISO 9001
 • Informasjonssikkerhet – ISO 27001

Rapportering

 • Bærekraftsrapport GRI og Global Compact
 • ESG rapportering til Goldman Sachs
 • Klimarapport på CO2-fotavtrykk, scope 1-3
 • Bærekraftig forretningspraksis (Åpenhetsloven) til Etisk Handel Norge

Våre medlemskap

Etisk Handel Norge sin logo.

etiskhandel.no
Etisk Handel Norge

Responsible Business Alliance sin logo.

responsiblebusiness.org
RBA (Responsible Business Alliance)

odanettverk.no
ODA-Nettverk (Nordens ledende nettverk for mangfod i tech)

UN Global Compact sin logo.

globalcompact.no
UN Global Compact (FNs nettverk for bærekraft)

ikt-norge.no
IKT Norge

Grønt Punkt Norge sin logo.

grontpunkt.no
Grønt Punkt

Resirkulering

Produkter som vi ikke kan selge videre blir klargjort for resirkulering. Komponenter som kan gjenbrukes blir tatt vare på. Vi følger retningslinjer for EE-avfall i samarbeid med Renas.

Vi bruker betalingsterminaler fra Verifone

Betalingsterminalene til Betala produseres av Verifone, og dette er ikke tilfeldig. Verifone er den største leverandøren av betalingsløsninger i Norden med over 30 års erfaring fra det norske markedet. De leverer sikre og innovative betalingsløsninger over hele verden og selskapets bærekraftige forretningspraksis og verdier harmonerer med våre egne. I likhet med Advania så er også Verifone ISO-sertifisert (ISO 14001 og 9001) og har strenge standarder for produksjon og drift. Verifone jobber blant annet systematisk for å:

 • redusere egen miljøpåvirkning
 • sikre en mangfoldig og inkluderende virksomhet
 • opprettholde en rettferdig arbeidspraksis
 • respektere menneskerettighetene til arbeiderne i hele leverandørkjeden

Visste du at Verifone årlig håndterer 50 % av verdens korttransaksjoner gjennom sitt utstyr? – Over 12 milliarder (ja, milliarder!) transaksjoner. De resirkulerer også 100 % av betalingsterminalene som kundene returnerer etter endt levetid.